Základní organizace ČSV Šumperk z.s.

 

Základní organizace ČSV Šumperk z.s. je organizační jednotka Českého svazu včelařů z.s., která má přidělené evidenční číslo 71014, je zapsaným spolkem s právní subjektivitou vykonávanou ve smyslu stanov Českého svazu včelařů z.s., IČ: 62353004.

 Sídlo našeho spolku se nachází v krásné, ale drsné přírodě v podhůří Jeseníků, v okresním městě Šumperk.

Naši členové se nacházejí v 19 obvodech, které se rozkládají v 17 obcích a mají svá včelstva na 28 katastrálních územích.  Jsou to tyto katastry obcí či osad: Benkov, Bratrušov, Bukovice u Velkých Losin, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Dolní Temenice, Filipová, Horní Temenice, Hraběšice, Hrabišín, Kociánov, Kouty nad Desnou, Klepáčov, Krásné u Šumperka, Osikov, Maršíkov, Petrov nad Desnou, Přemyslov, Rapotín, Rejhotice, Rejchartice, Sobotín, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice a Prameny u Žárové, Žárová.

Náš svaz má v současnosti 209 řádných včelařů, kteří obhospodařují 1827 včelstev na 229 stanovištích a 1 včelařský kroužek ,,Bzučáci“, který má zázemí na Střední odborné škole, Zemědělská 3,  Šumperk.

Volnočasová aktivita našich členů prospívá celé společnosti a jejich včelstva zajišťují opylovací činnost a tím plní nenahraditelnou úlohu při opylování rostlinných druhů ohrožených vyhynutím. Současně produkují med ,vosk, propolis, včelí jed a mateří kašičku, což jsou léčivé produkty podporující zdraví člověka.

SOUČASNÝ STAV VČELAŘŮ A VČELSTEV

v roce 2018 je v naši ZO  209 včelařů kteří chovají 1827 včelstev

na 229 stanovištích.

 

Včelařský kalendář z roku 1938