Informace důvěrníkům.

07.08.2012 23:53

Upozorňuji, že v letošním roce nebude prováděno  léčení varroázy Gabonem, tak jak jsme byli po několik let zvyklí. Jeho účinek byl již velmi málo účinný.

Dále se ale bude léčit jako v minulosti a to 2x fumigace Varidolem a 1x Aerosolem v obvyklých termínech.

Pokud někdo pozoruje zvýšený výskyt roztočů, je doporučováno přelečení Formidolem, nebo jak  popisuje své zkušenosti s léčením v této době  Varidolem Ing. Hrabák v časopise Včelařství v některém z letošních čísel.

Léčivo pro mimořádné léčení lze získat u p. předsedy.

 

Rudoltice 6.8.2012

                                                                                     Richard Měrka, předseda ZO ČSV