Prosklený úl s živými včelami zaujal přítomné studenty.

Prosklený úl s živými včelami zaujal přítomné studenty.